Producten van Sdu Uitgevers

1 van 119
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Inzicht in de ondernemingsraad
Inzicht in de ondernemingsraad
De 33e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige...
1-4 werkdagen
€ 81,36
Toxic Chemiekaarten, 37ste editie 2022
Toxic Chemiekaarten, 37ste editie 2022
Het werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen vraagt om betrouwbare informatie. En dat is precies waarin Toxic Chemiekaarten® voorziet. U weet hierdoor zeker dat u bijvoorbeeld bij calamiteiten beschikt over de juiste actuele...
1-4 werkdagen
€ 961,99
Wegwijs in de Successiewet
Wegwijs in de Successiewet
In Wegwijs in de Successiewet wordt op overzichtelijke wijze aandacht besteed aan de twee heffingen die ten grondslag liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. Achtereenvolgens komen in dit boek aan...
1-4 werkdagen
€ 84,02
Actuele Criminologie
Actuele Criminologie
Deze uitgave is geschreven voor studenten en voor anderen die zich beroepshalve of uit maatschappelijke interesse op de hoogte willen stellen van het wetenschappelijke onderzoek naar misdaad en straf. Het boek bespreekt de relatieve...
1-4 werkdagen
€ 55,00
Sociaal Info juli 2021
Sociaal Info juli 2021
Sociaal Info bevat de voornaamste ‘comptabele’ gegevens (bedragen, forfaits, percentages, premies, regelingen en voorschriften) die regelmatig nodig zijn bij de dagelijkse praktijk van de deskundige op het gebied van onder andere sociale...
1-4 werkdagen
€ 74,53
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 2021
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 2021
Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. In Wegwijs in de Overdrachtsbelasting wordt deze belasting op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de materiële aspecten (belastbaar feit,...
1-4 werkdagen
€ 106,85
Wegwijs in de Inkomstenbelasting
Wegwijs in de Inkomstenbelasting
In Wegwijs in de Inkomstenbelasting wordt op toegankelijke wijze de inkomstenbelasting beschreven. Na een algemene introductie in de inkomstenbelasting wordt eerst gekeken naar de partnerregeling en de toerekening van de...
1-4 werkdagen
€ 76,32
Wegwijs in de Loonbelasting 2021
Wegwijs in de Loonbelasting 2021
De grondbeginselen van de loonbelasting worden in Wegwijs in de Loonbelasting op een voor de lezer begrijpelijke wijze uiteengezet. Belangrijke onderwerpen als de dienstbetrekking, inhoudingsplichtige, loon, de werkkostenregeling, het...
1-4 werkdagen
€ 76,39
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
In Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen staat de belastingheffing van de onderneming centraal. Het gaat daarbij om ondernemers in de inkomstenbelasting dan wel de vennootschapsbelasting (de eenmanszaak, maatschap/vof,...
1-4 werkdagen
€ 87,35
De (pro)actieve patroon
De (pro)actieve patroon
Het opleiden van net afgestuurde juristen tot volwaardige advocaten, is een heel belangrijk thema en de rol voor de patroon is daarbij van groot belang. Met De (pro)actieve patroon in de hand kan de (aankomend) patroon zijn aansturing...
1-4 werkdagen
€ 44,94
Rechtspraak Burgerlijk procesrecht
Rechtspraak Burgerlijk procesrecht
De jurisprudentiebundel Rechtspraak Burgerlijk procesrecht geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. De bundel onderscheidt zich van andere uitgaven door...
1-4 werkdagen
€ 57,50
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht. Editie 2021-2022
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht. Editie...
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. Aan de orde komen alle belangrijke thema’s uit het gezondheidsrecht. Deze wettenverzameling is...
1-4 werkdagen
€ 52,51
1 van 119
Laatst bekeken