Strafrecht en strafprocesrecht

1 van 71
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Artificial Intelligence, Big Data and Automated Decision-Making in Criminal Justice
Artificial Intelligence, Big Data and Automated...
Artificial intelligence (AI) is impacting our everyday lives in a myriad of ways. The use of algorithms, AI agents and big data techniques also creates unprecedented opportunities for the prevention, investigation, detection or...
1-4 werkdagen
€ 70,00
Voorarrest
Voorarrest
Het voorarrest roept tal van praktische en theoretische vragen op. Deze titel biedt de praktijkjurist een volledige gids door het geldende recht, compleet gemaakt met theoretische discussie en aanknopingspunten voor verbetering. Deze...
1-4 werkdagen
€ 59,95
Onderzoek aan digitale-gegevensdragers. Een technische en juridische verkenning.
Onderzoek aan digitale-gegevensdragers. Een...
Geeft een nauwkeurig en gedetailleerd overzicht van de technische en privacy-rechtelijke aspecten van het onderzoek aan digitale- gegevensdragers. Hierdoor krijgt de lezer een compleet overzicht van dit onderwerp, dat van belang is voor...
1-4 werkdagen
€ 44,95
Sanctierecht derde herziene druk
Sanctierecht derde herziene druk
Dit is het enige handboek dat het strafrechtelijk sanctierecht volledig en in samenhang belicht. Na de actualisering van dit boek in 2021 zijn in deze 4e druk enkele verduidelijkingen aangebracht en verwijzingen verbeterd. Sanctierecht...
1-4 werkdagen
€ 48,00
De rol van seksuele scripts in seksueel grensoverschrijdend gedrag
De rol van seksuele scripts in seksueel...
Eén op twee Vlaamse jongeren met seksuele ervaring werd al ongewenst aangeraakt. Ook generatie Z worstelt duidelijk met seksueel grensoverschrijdend gedrag, en zowel daders als slachtoffers reageren vaak schouderophalend of berustend....
1-4 werkdagen
€ 24,00
Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten
Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering,...
Deze 42ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering, ook een aantal uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van...
1-4 werkdagen
€ 25,00
Op zoek naar evenwicht
Op zoek naar evenwicht
Deze vriendenbundel, aangeboden aan Marc Groenhuijsen ter gelegenheid van zijn emeritaat, bevat een groot aantal rijke en inspirerende bijdragen over straf(proces)recht, victimologie, forensische psychiatrie en criminologie. Ter...
1-4 werkdagen
€ 69,95
Internationaal strafrecht
Internationaal strafrecht
Dit Tekst & Commentaar-deel vormt een handzame bundeling van de voor de Nederlandse strafrechtspraktijk belangrijkste bronnen van het internationale (waaronder het Europese) straf(proces)recht. De snelle ontwikkelingen binnen dit...
1-4 werkdagen
€ 284,00
Strafvordering
Strafvordering
Dit toonaangevende naslagwerk levert een artikelsgewijze oriëntatie op de betekenis van de wettekst van het Wetboek van Strafvordering, zoals deze per 1 juli 2021 luidt. Daarnaast vormt de titel een gids voor het niet-gecodificeerde...
1-4 werkdagen
€ 284,00
Criminal Justice and Corporate Business Vol.91 issue 2, 2020
Criminal Justice and Corporate Business Vol.91...
This issue puts together the proceedings of the AIDP XX International Congress of Penal Law ‘Criminal Justice and Corporate Business’ held on 13th-16th November 2019, organised by the Italian National Group in collaboration with Luiss...
1-4 werkdagen
€ 70,00
Actuele Criminologie
Actuele Criminologie
Deze uitgave is geschreven voor studenten en voor anderen die zich beroepshalve of uit maatschappelijke interesse op de hoogte willen stellen van het wetenschappelijke onderzoek naar misdaad en straf. Het boek bespreekt de relatieve...
1-4 werkdagen
€ 55,00
Algemeen strafrecht – een overzicht
Algemeen strafrecht – een overzicht
Dit leerboek bevat de basisbeginselen van het algemeen strafrecht. Het is bedoeld voor alle opleidingen waar een basiskennis van het Belgisch strafrecht wordt aangeleerd. Daardoor is het uitermate geschikt voor de opleidingen...
1-4 werkdagen
€ 26,50
1 van 71
Laatst bekeken