Staats en bestuursrecht

1 van 87
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Kieswet en Kiesbesluit 2021
Kieswet en Kiesbesluit 2021
Goed voorbereid de verkiezingen in? Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als het Kiesbesluit, inclusief de tijdelijke wetgeving covid-19. Bijna alle wetsartikelen zijn voorzien van kopjes in de...
1-4 werkdagen
€ 34,88
Wetboek Overheidsopdrachten
Wetboek Overheidsopdrachten
Twee wetten en twee uitvoeringsbesluiten maken de essentie uit van het Belgische overheidsopdrachtenrecht. • de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; • de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de...
1-4 werkdagen
€ 45,00
De Belgische grondwet / La Constitution belge
De Belgische grondwet / La Constitution belge
Sedert 1831 is de Belgische Grondwet — naast diverse herzieningen met een meer beperkte draagwijdte — het voorwerp geweest van acht grote herzieningen. De eerste twee grondwetsherzieningen, deze van 1893 en 1921, betroffen de...
1-4 werkdagen
€ 32,50
Artificiële intelligentie en de rechtsstaat
Artificiële intelligentie en de rechtsstaat
‘Artificiële intelligentie vereenvoudigt het besturen, maar maakt de werking van de rechtsstaat complexer. Met scherpe blik analyseert Passchier hoe artificiële intelligentie oude onderscheidingen van wetgeving en bestuur, evenals van...
1-4 werkdagen
€ 24,90
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2021
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2021
Hoe is de rechtspositie van ambtenaren geregeld na de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Deze praktijkgids biedt u de meest actuele antwoorden op al uw vragen omtrent de rechtspositie van...
1-4 werkdagen
€ 135,00
De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
Hoe zijn de taken tussen de gewone rechter en de bestuursrechter verdeeld? Deze titel biedt fundamenteel inzicht in de verhouding van verschillende vormen van rechtspraak, puttend uit de Grondwet en andere wetten. De unieke focus op...
1-4 werkdagen
€ 85,00
Uitsprakenbundel bestuursrecht
Uitsprakenbundel bestuursrecht
Het algemeen bestuursrecht heeft sinds de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 aan importantie gewonnen. De invloed van de wet op de dagelijkse bestuurspraktijk wordt dan ook steeds groter. Alle reden voor een...
1-4 werkdagen
€ 24,50
Lokale democratische innovatie
Lokale democratische innovatie
Wilt u meer weten over democratische innovatie en burgerparticipatie op lokaal niveau? Dit proefschrift verkent uiteenlopende vraagstukken die zich op dit vlak voordoen aan de hand van vier casussen. Dit is het enige werk dat vragen over...
1-4 werkdagen
€ 55,00
Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2020/2
Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2020/2
Met deze titel beschikt u over een compleet overzicht van regelgeving relevant bij het ruimtelijk bestuursrecht. Van de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Crisis- en herstelwet, tot aan relevante delen van de Algemene wet...
1-4 werkdagen
€ 97,50
Over het belang van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Over het belang van de Eerste Kamer der...
De Eerste Kamer der Staten-Generaal velt op enige afstand van het politieke gewoel een bezonken en gedistantieerd oordeel over wetsontwerpen die de Tweede Kamer al aangenomen heeft. Zij stelt zich politiek terughoudend op, want Eerste...
1-4 werkdagen
€ 12,50
Naar een Nederlandse political question-doctrine?
Naar een Nederlandse political question-doctrine?
Wat zou de rol van de rechter moeten zijn in politiek gevoelige zaken? Met het veelbesproken Urgenda-vonnis van de Haagse rechtbank als uitgangspunt, gaat deze titel uitvoerig in op relevante leerstukken over de rol van de rechter. De...
1-4 werkdagen
€ 45,00
Overheidsaansprakelijkheid
Overheidsaansprakelijkheid
Deze monografie bevat een uitvoerige en grondige studie van het Belgische recht inzake de buitencontractuele overheidsaansprakelijkheid en is van groot nut voor advocaten, magistraten en de juristen die werkzaam zijn in de openbare...
1-4 werkdagen
€ 65,00
1 van 87
Laatst bekeken