Staats en bestuursrecht

1 van 105
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Werkboek Algemeen bestuursrecht
Werkboek Algemeen bestuursrecht
Dit werkboek bevat formatieve toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists. De vragen hebben betrekking op meerdere belangrijke onderwerpen van het algemeen bestuursrecht. Aan de orde komen de kernbegrippen van de Awb...
1-4 werkdagen
€ 32,50
Grondwet en Statuut
Grondwet en Statuut
Dit Tekst & Commentaar-deel helpt je snel tot de kern van de bepalingen te komen in de Grondwet en in het Statuut, inclusief verwijzingen naar relevante wetgeving en jurisprudentie. In deze 6e druk zijn de laatste ontwikkelingen met...
1-4 werkdagen
€ 94,50
Handboek bouwen onder de omgevingswet
Handboek bouwen onder de omgevingswet
1-4 werkdagen
€ 58,50
De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed
De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed
1-4 werkdagen
€ 115,00
Beginselen van het Nederlandse staatsrecht
Beginselen van het Nederlandse staatsrecht
.
1-4 werkdagen
€ 50,50
Parlementaire geschiedenis ­grondbeleidsinstrumentarium ­Omgevingswet
Parlementaire geschiedenis...
Binnen het geheel van het omgevingsrecht neemt het grondbeleidsinstrumentarium een eigen plaats in. Grondbeleidsinstrumenten richten zich op de verwerving van onroerende zaken door overheden en reguleren de financiële gevolgen van...
1-4 werkdagen
€ 49,95
Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r)
Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r)
Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r) is een handig naslagwerk voor raadsgriffiers en anderen die werkzaam zijn op de raadsgriffie. Het voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte antwoorden op de grote hoeveelheid juridische...
1-4 werkdagen
€ 34,95
Zakboek wetteksten voor de hulpofficier 2023
Zakboek wetteksten voor de hulpofficier 2023
Dit zakboek bevat actuele wet- en regelgeving die voor u als hulpofficier of specialist in de opsporing van belang is. Het zakboek vormt hiermee een aanvulling op de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de...
1-4 werkdagen
€ 30,00
Algemene beginselen van bestuursrecht
Algemene beginselen van bestuursrecht
Er bestaat een grote afstand tussen burger en bestuur op vele beleidsterreinen; die situatie doet zich ook voor binnen de overheid: tussen de centrale overheid en de decentrale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Dit...
1-4 werkdagen
€ 125,00
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2023
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2023
Dit zakboek zet de belangrijkste bevoegheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken...
1-4 werkdagen
€ 39,50
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2023
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en...
Dit zakboek bevat actuele wet- en regelgeving die u nodig heeft voor uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden. Het zakboek vormt hiermee een aanvulling op het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar. De 2023-editie...
1-4 werkdagen
€ 32,50
Handboek constitutioneel recht Suriname
Handboek constitutioneel recht Suriname
Suriname heeft vanaf zijn ontstaan als onafhankelijke staat in 1975 ingrijpende staatkundige veranderingen gekend. Het ambt van president heeft een transformatie ondergaan van een ceremoniële functionaris naar een politiek aanspreekbare...
1-4 werkdagen
€ 39,00
1 van 105
Laatst bekeken