Staats en bestuursrecht

1 van 93
Geen resultaten gevonden voor de filter!
De Belgische Grondwet / La Constitution belge
De Belgische Grondwet / La Constitution belge
Sedert 1831 is de Belgische Grondwet — naast diverse herzieningen met een meer beperkte draagwijdte — het voorwerp geweest van acht grote herzieningen. De eerste twee grondwetsherzieningen, deze van 1893 en 1921, betroffen de...
1-4 werkdagen
€ 32,50
Hoofdzaken vreemdelingenrecht
Hoofdzaken vreemdelingenrecht
Bespreekt de hoofdzaken van het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Nederland. De titel geeft een toegankelijk overzicht van de toepasselijke en actuele regelgeving, de...
1-4 werkdagen
€ 29,00
Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis
Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis
Voordat de coronacrisis uitbrak noemde Mark Rutte de stikstofcrisis de grootste crisis uit zijn carrière als premier. Zijn verzuchting volgde op de bekende PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29...
1-4 werkdagen
€ 42,50
Milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden
Milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden
Geeft een compleet overzicht van de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vereisten voor de milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden. Zowel de gronden voor aansprakelijkheid als de verweren daartegen komen aan...
1-4 werkdagen
€ 65,00
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht
.
1-4 werkdagen
€ 240,00
Bestuursrecht 1
Bestuursrecht 1
Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden,...
1-4 werkdagen
€ 61,50
Werkboek Algemeen bestuursrecht
Werkboek Algemeen bestuursrecht
Dit werkboek bevat formatieve toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists. De vragen hebben betrekking op meerdere belangrijke onderwerpen van het algemeen bestuursrecht. Aan de orde komen de kernbegrippen van de Awb...
1-4 werkdagen
€ 27,50
Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2021/2
Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2021/2
.
1-4 werkdagen
€ 105,50
Index vervoer gevaarlijke stoffen 2021
Index vervoer gevaarlijke stoffen 2021
In deze Index zijn praktische stoffenlijsten opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en binnenwateren. De Index is onder meer een betrouwbare gids bij het vinden van de juiste benamingen en gegevens van een...
1-4 werkdagen
€ 266,23
Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
Dit Tekst & Commentaar-deel bevat een selectie van de belangrijkste, in de praktijk meest toegepaste en meest relevante regelingen omtrent openbare orde en veiligheid. De wetgeving in deze 7e druk is gebaseerd op de wetteksten zoals deze...
1-4 werkdagen
€ 285,00
De zoektocht naar de feiten
De zoektocht naar de feiten
In een democratische rechtsstaat zijn feiten essentieel om tot goede besluitvorming te komen. Zonder een overheid en politici die transparant en integer met informatie omgaan, kan een democratische samenleving niet goed functioneren. Wat...
1-4 werkdagen
€ 25,00
Staatsrecht en conventie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk
Staatsrecht en conventie in Nederland en het...
Het Nederlandse staatsrecht is in een periode van ruim honderdvijftig jaar opvallend onveranderd gebleven: nog altijd worden de verhoudingen binnen en tussen regering en parlement in belangrijke mate bepaald door regels die de...
1-4 werkdagen
€ 89,00
1 van 93
Laatst bekeken