Ondernemingsrecht

1 van 57
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Surseance van betaling
Surseance van betaling
De uitgave Surseance van betaling is deel VIII van de serie Wessels Insolventierecht en behandelt de juridische stand van zaken omtrent surseance van betaling. Aan bod komen onder meer de surseance en de gronden tot intrekking ervan,...
1-4 werkdagen
€ 123,00
Insolventie
Insolventie
Deze uitgave werpt een geïntegreerde blik op het faillissement, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de surseance van betaling. De 10e druk bevat de laatste jurisprudentie en wetgeving, evenals nieuwe onderwerpen als WHOA...
1-4 werkdagen
€ 30,00
Bescherming van de intellectuele eigendom
Bescherming van de intellectuele eigendom
Het rechtsterrein van het Intellectuele eigendom wordt met de dag boeiender en gecompliceerder door de nieuwe beschermingsvormen en de grote internationale verknooptheid door de vele verdragen, verordeningen en richtlijnen. Deze titel...
1-4 werkdagen
€ 36,50
Wet homologatie onderhands akkoord
Wet homologatie onderhands akkoord
.
1-4 werkdagen
€ 23,50
De herijking van het faillissementsrecht - De WHOA
De herijking van het faillissementsrecht - De WHOA
Dit is de eerste publicatie die op heldere wijze het gehele wetgevingstraject van de WHOA in kaart brengt. Hiermee verrijkt de titel het decor waarin de individuele bepalingen een rol spelen en voorziet in een koers voor de toekomstige...
1-4 werkdagen
€ 87,51
Bestuursbesluiten
Bestuursbesluiten
Bestuursbesluiten leveren meer dan eens stevige discussies op. Toch zijn er maar weinig publicaties over dit onderwerp verschenen. Deze bundel slaagt erin het onderwerp vanuit veel verschillende invalshoeken te belichten, waarbij...
1-4 werkdagen
€ 84,50
Wetgeving toezicht financiële markten 2021
Wetgeving toezicht financiële markten 2021
Deze pocket biedt een handig naslagwerk van relevante wet- en regelgeving omtrent het toezicht op financiële markten. De auteurs zijn erin geslaagd een zo compleet mogelijke verzameling weer te geven van het per 1 januari 2021 geldende...
1-4 werkdagen
€ 167,00
Ondernemingsrecht. Editie 2020-2021 2020-2021
Ondernemingsrecht. Editie 2020-2021 2020-2021
In Sdu Commentaar Ondernemingsrecht wordt het gehele ondernemingsrecht artikelsgewijs becommentarieerd. Het boek richt zich op de ondernemingsrechtelijke advocatuur, het notariaat en de bedrijfsjurist. Dit commentaar sluit naadloos aan...
1-4 werkdagen
€ 290,01
Vereffening van de boedel
Vereffening van de boedel
Dit deel uit de serie Wessels Insolventierecht behandelt de vereffening van de failliete boedel. Centraal uitgangspunt hierbij is art. 173-194 Fw, de uitdeling aan schuldeisers en de betaling van algemene en bijzondere kosten. Wetgeving,...
1-4 werkdagen
€ 129,00
De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring
De aansprakelijkheid op grond van een...
Hoe dient de aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring te worden uitgelegd in het licht van de functie van deze aansprakelijkheid bij de compensatie van crediteuren? Dit proefschrift biedt een uitgebreide analyse van de...
1-4 werkdagen
€ 84,50
Verzekering
Verzekering
Deze monografie geeft in begrijpelijke taal een volledige uiteenzetting van het Nederlandse verzekeringsrecht. De titel onderscheidt zich van andere verzekeringsrechtelijke werken, omdat het een beknopt maar wetenschappelijk verantwoord...
1-4 werkdagen
€ 47,50
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2019-2020
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate...
.
1-4 werkdagen
€ 35,50
1 van 57
Laatst bekeken