Ondernemingsrecht

1 van 46
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Het Insolventiepassief
Het Insolventiepassief
Wat is de status van vorderingen in de diverse bestaande insolventieregelingen? Die vraag staat centraal in deze titel. Getoetst aan de beginselen van het insolventierecht, worden de schuldeisersvorderingen vanuit uiteenlopende...
1-2 werkdagen
€ 95,00
De kern van het ondernemingsrecht
De kern van het ondernemingsrecht
Deze inleiding tot het ondernemingsrecht is inhoudelijk toegesneden op de doelgroep van beginnende ondernemingsrechtjuristen. De auteurs slagen erin de leerstukken terug te brengen tot hun essentie, verhelderd met voorbeelden en...
1-2 werkdagen
€ 36,00
Giraal betalingsverkeer/Elektronisch betalingsverkeer
Giraal betalingsverkeer/Elektronisch...
Innovaties rondom elektronische betaalmogelijkheden staan niet stil. Het omliggende juridische kader hervormt zich in het licht van deze ontwikkelingen. Hoe luidt op dit moment het recht met betrekking tot giraal betalingsverkeer en...
1-2 werkdagen
€ 99,95
Achtergestelde vorderingen
Achtergestelde vorderingen
Dit is een diepgravende maar toegankelijke en toepasbare studie naar de gevolgen van een achterstelling binnen en buiten een faillissement. De titel biedt een schat aan informatie voor de omgang met achtergestelde vorderingen (in...
1-2 werkdagen
€ 89,50
Rechtspersonen 2019/2020
Rechtspersonen 2019/2020
Deze bundel komt tegemoet aan de vraag naar een bruikbare pocketeditie voor de dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zowel het rechtspersonenrecht als het ondernemingsrecht # met inbegrip van een belangrijk deel van het financieel recht...
1-2 werkdagen
€ 48,51
Handboek beleggingsondernemingen
Handboek beleggingsondernemingen
De roep om een nieuwe editie van dit standaardwerk werd almaar luider in het licht van de recente implementatie van MiFID II en de inwerkingtreding van MiFIR. Deze tweede editie biedt u een overzicht van een groot deel van de...
1-2 werkdagen
€ 225,00
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate...
Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste...
1-2 werkdagen
€ 35,50
Van vereniging & stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Van vereniging & stichting, coöperatie en...
Dit is de enige wetenschappelijke titel waarin de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting in hun samenhang worden behandeld. Alle belangrijke privaatrechtelijke aspecten komen daarbij geïntegreerd aan bod. De...
1-2 werkdagen
€ 46,00
Going Dutch
Going Dutch
Deze bundel biedt de lezer een totaaloverzicht van wat Nederland en in het bijzonder het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) op dit moment te bieden heeft op het gebied van alternatieve geschilbeslechting (ADR). Hierbij signaleren de...
1-2 werkdagen
€ 115,00
Gevolgen van faillietverklaring (2) Gevolgen van faillietverklaring (2)
Gevolgen van faillietverklaring (2) Gevolgen...
Dit deel in de serie Wessels Insolventierecht behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. De publicatie bevat een commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en behandelt uiteenlopende vraagstukken...
1-2 werkdagen
€ 117,50
Bescherming van de intellectuele eigendom
Bescherming van de intellectuele eigendom
Het rechtsterrein van het Intellectuele eigendom wordt met de dag boeiender en gecompliceerder door de nieuwe beschermingsvormen en de grote internationale verknooptheid door de vele verdragen, verordeningen en richtlijnen. Deze titel...
1-2 werkdagen
€ 36,50
NV en BV - Corporate Governance
NV en BV - Corporate Governance
Dit Asser deel gaat over de corporate governance van de NV en BV. Het heeft betrekking op de juridische aspecten van het bestuur, het toezicht daarop door de raad van commissarissen en de bevoegdheden van de aandeelhouders. De titel...
1-2 werkdagen
€ 269,00
1 van 46
Laatst bekeken