Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

1 van 71
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Handboek Participatiewet
Handboek Participatiewet
Dit is de zeventiende druk van het Handboek Participatiewet. Dit boek is de opvolger van 16 drukken van het Handboek Algemene bijstandswet en 22 drukken van het Handboek Wet werk en bijstand. Naast de wettekst zijn tevens een toelichting...
1-4 werkdagen
€ 59,00
Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Dit Tekst & Commentaar-deel bevat de actuele wetgeving over het socialezekerheidsrecht die in de praktijk veel door rechtshulpverleners wordt gebruikt. De beknopte commentaren helpen de gebruiker binnen enkele minuten tot de essentie van...
1-4 werkdagen
€ 237,00
Socialezekerheidsrecht in kort bestek
Socialezekerheidsrecht in kort bestek
Dit inleidende boek over het socialezekerheidsrecht is bedoeld als een eerste kennismaking met dit rechtsgebied. Het is systematisch en breed opgezet. De nadruk ligt op de structuur van het stelsel. Er zijn voorbeelden opgenomen en er...
1-4 werkdagen
€ 34,50
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Dit T & C-deel bevat de actuele wetteksten op het terrein van het arbeidsrecht. De herkenbare korte en heldere commentaren bieden een snelle en juiste interpretatie van de wetsartikelen. Kortom, deze 12e druk is wederom een onmisbare...
1-4 werkdagen
€ 171,00
Handreiking Bijstandverlening aan Zelfstandigen
Handreiking Bijstandverlening aan Zelfstandigen
De Handreiking bijstandverlening zelfstandigen is aangepast aan de Participatiewet en ingedeeld volgens de processtappen die zich bij de uitvoering van het Bbz 2004 in chronologische volgorde voordoen: aanvraag, besluit, betaling,...
1-4 werkdagen
€ 15,00
Zakboek Zorg
Zakboek Zorg
Het Zakboek Zorg beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en de bijzondere...
1-4 werkdagen
€ 10,00
Het multidimensionale pensioenbegrip
Het multidimensionale pensioenbegrip
De manier waarop de wetgever over het pensioen denkt, bepaalt in belangrijke mate de inhoud van pensioenwetten. De tijdsgeest en context sturen zijn ideeën telkens in een bepaalde richting. Het resultaat is dat binnen het pensioenrecht...
1-4 werkdagen
€ 99,00
Praktijkpocket Jeugdwet
Praktijkpocket Jeugdwet
De Praktijkpocket Jeugdwet verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat onze cursisten...
1-4 werkdagen
€ 35,00
Arbeidswetgeving 2022/2023
Arbeidswetgeving 2022/2023
Wil jij je in je juridische carrière specialiseren in het arbeidsrecht? Dan mag deze bundel niet in je verzameling ontbreken: alle arbeidswetgeving die je in de dagelijkse praktijk nodig hebt in één handzame pocket. Wanneer je werkzaam...
1-4 werkdagen
€ 29,50
Sociaal Memo 2022
Sociaal Memo 2022
.
1-4 werkdagen
€ 63,75
Ziekte & Zorg 2022
Ziekte & Zorg 2022
Dit memo beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Op de bekende memo- wijze samengevat in...
1-4 werkdagen
€ 61,94
Arbeidsrecht in de praktijk
Arbeidsrecht in de praktijk
Deze dertiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken weer in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per mei 2022. In deze herziene druk is er uiteraard aandacht voor recente wetswijzigingen, zoals de Wet...
1-4 werkdagen
€ 47,50
1 van 71
Laatst bekeken