Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

1 van 59
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Welzijn op het werk (Bronnenboek)
Welzijn op het werk (Bronnenboek)
Dit Bronnenboek bevat de gecoördineerde en geannoteerde versie van de Codex over het welzijn op het werk , bijgewerkt tot 1 november 2020 . Preventieadviseurs, werkgevers, werknemers, rechtspractici, arbeidsartsen, interne en externe...
1-2 werkdagen
€ 59,95
Handboek Participatiewet
Handboek Participatiewet
Handboek Participatiewet (editie oktober 2020) - Isbn: 978908635129 Het Handboek Participatiewet is het handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en...
1-2 werkdagen
€ 59,00
Jaarboek Corporate Governance 2020-2021
Jaarboek Corporate Governance 2020-2021
In deze tiende editie worden uiteenlopende actuele onderwerpen over ondernemingsbestuur belicht. Het jaarboek geeft inzicht in de laatste (internationale) ontwikkelingen op het gebied van corporate governance. De titel bespreekt...
1-2 werkdagen
€ 49,50
Basics of American labour law
Basics of American labour law
1-2 werkdagen
€ 18,15
Arbeidstijdenrichtlijn nadert volwassenheid
Arbeidstijdenrichtlijn nadert volwassenheid
Dit zesde deel is een vervolg op het tweede deel in de reeks arbeidsomstandighedenrecht waarin een aantal artikelen gebundeld is dat betrekking heeft op het onderwerp arbeids- en rusttijden. Dit nieuwe deel begint met een introductie...
1-2 werkdagen
€ 42,50
Wetgeving Europees arbeidsrecht
Wetgeving Europees arbeidsrecht
.
1-2 werkdagen
€ 35,00
Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid
Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele...
Welke mate van contractsvrijheid resteert er wanneer er sprake is van binding aan een collectief instrument van arbeidsvoorwaardenvorming? Deze titel biedt u een heldere dwarsdoorsnede van alle facetten van gebondenheid aan de cao, de...
1-2 werkdagen
€ 66,00
Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Dit deel uit de Tekst & Commentaar serie bevat de laatste wetgeving binnen het socialezekerheidsrecht die in de praktijk veel door rechtshulpverleners wordt gebruikt. De commentaren helpen u binnen enkele minuten tot de essentie van een...
1-2 werkdagen
€ 215,00
Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2020
Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2020
Deze vernieuwde uitgave biedt het geheel geactualiseerde overzicht dat u nodig heeft als professional op het gebied van arbeid en inkomen. U vindt een beschrijving op kernpunten van alle belangrijke bepalingen in wet- en regelgeving per...
1-2 werkdagen
€ 53,96
Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2020
Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2020
In deze herziene editie vindt u alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland met betrekking tot ziekte en zorg. Of het nu gaat om Ziektewet of Wajong, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of...
1-2 werkdagen
€ 52,51
Arbeidsrecht in de praktijk.
Arbeidsrecht in de praktijk.
De twaalfde druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per juni 2020 weer. In deze herziene druk is er uiteraard aandacht voor de wetten die in 2020 in werking zijn...
1-2 werkdagen
€ 44,95
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
De elfde druk van deze uitgave biedt u de wetteksten en commentaren op het gebied van het arbeidsrecht volgens de stand van 1 juli 2020. Zoals u van de serie Tekst & Commentaar gewend bent, helpen de korte kernachtige toelichtingen u...
1-2 werkdagen
€ 155,00
1 van 59
Laatst bekeken