Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

1 van 65
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning
Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning
De Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het...
1-4 werkdagen
€ 35,00
Praktijkpocket Jeugdwet
Praktijkpocket Jeugdwet
De Praktijkpocket Jeugdwet verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat onze cursisten...
1-4 werkdagen
€ 35,00
Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2021
Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2021
Dit memo bundelt alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in één handzame uitgave. Op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet gegroepeerd op onderwerp....
1-4 werkdagen
€ 56,63
Sociaal Memo juli 2021
Sociaal Memo juli 2021
Dit handzame memo geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid die in de afgelopen maanden bekend zijn gemaakt of op het punt staan in werking te treden, inclusief alle maatregelen rond de coronacrisis. Op...
1-4 werkdagen
€ 59,75
Europees Arbeidsrecht
Europees Arbeidsrecht
Deze titel verkent het gehele terrein van het Europees arbeidsrecht, van sociale grondrechten tot juridische vraagstukken die spelen bij het grensoverschrijdende werknemers- en dienstenverkeer binnen de EU. De lezer krijgt inzicht in de...
1-4 werkdagen
€ 57,50
Ziekte & Zorg 2021
Ziekte & Zorg 2021
In dit Memo vind je de actuele wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland met betrekking tot ziekte en zorg. Of het nu gaat om Ziektewet of Wajong, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of zorgtoeslag; elk kerngebied komt aan bod....
1-4 werkdagen
€ 56,95
Zakboek Bijstand en Belastingen
Zakboek Bijstand en Belastingen
Het Zakboek Bijstand en Belastingen is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie in contact komt met bijstandsgerechtigden. Het geeft een helder overzicht van de fiscale rechten en plichten van deze groep. Jaarlijks...
1-4 werkdagen
€ 20,00
Handreiking Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
Handreiking Besluit bijstandsverlening...
De Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen is aangepast aan de Participatiewet en ingedeeld volgens de processtappen die zich bij de uitvoering van het Bbz 2004 in chronologische volgorde voordoen: aanvraag, besluit,...
1-4 werkdagen
€ 15,00
Zakboek Crisis- en herstelwet
Zakboek Crisis- en herstelwet
Het Zakboek Crisis- en herstelwet is uitgegeven met daarin de laatste tranches verwerkt. De Crisis- en herstelwet wordt meer en meer gebruikt om (ruimtelijke) procedures korter te laten duren. Vooral de versnelde afhandeling van...
1-4 werkdagen
€ 12,50
Praktijkpocket Jeugdwet
Praktijkpocket Jeugdwet
De Praktijkpocket Jeugdwet verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat onze cursisten...
1-4 werkdagen
€ 17,50
Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet
Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet
Het Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet is bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen. Het handboek gaat naast berekeningen in het kader van de Participatiewet, in op berekeningen met...
1-4 werkdagen
€ 40,00
Praktijkpocket Wet langdurige zorg
Praktijkpocket Wet langdurige zorg
Praktijkpocket Wet langdurige zorg. Naast de wetteksten zijn tevens een toelichting en de onder- en achterliggende regelgeving opgenomen. De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de...
1-4 werkdagen
€ 19,90
1 van 65
Laatst bekeken