Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

1 van 66
Geen resultaten gevonden voor de filter!
De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip
De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip
De klassieke definitie van de arbeidsovereenkomst gaat als gevolg van ontwikkelingen als flexibilisering, digitalisering en globalisering niet altijd meer op. Deze publicatie voorziet in een breed en geactualiseerd onderzoek naar de...
1-4 werkdagen
€ 59,50
Sociaal Memo Actueel november 2021
Sociaal Memo Actueel november 2021
Dit handzame memo geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid die in de afgelopen maanden bekend zijn gemaakt of op het punt staan in werking te treden. Zoals de coronamaatregelen NOW en TVL. Op de...
1-4 werkdagen
€ 49,95
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2022 (set 2 delen)
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie...
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen die relevant zijn voor uw dagelijkse arbeidsrechtpraktijk. Door een...
1-4 werkdagen
€ 325,01
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Wie is er aansprakelijk voor (letsel)schade als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte? Deze monografie is het meest volledige en up-to-date werk over werkgeversaansprakelijkheid in Nederland en geeft antwoord op deze vragen. De...
1-4 werkdagen
€ 45,00
Jaarboek Corporate Governance 2021-2022
Jaarboek Corporate Governance 2021-2022
Toonaangevende auteurs uit wetenschap en praktijk schijnen in deze uitgave hun licht op onderwerpen als de EU-regelgeving ten aanzien van sustainable corporate governance en langetermijnwaardecreatie, de nieuwe Wet Bestuur en toezicht...
1-4 werkdagen
€ 49,50
Hoofdstukken Sociaal Recht editie 2022
Hoofdstukken Sociaal Recht editie 2022
1-4 werkdagen
€ 60,95
De zieke werknemer
De zieke werknemer
Heeft een zieke werknemer recht op loon, welke re-integratieactiviteiten worden van een werkgever verlangd en hoe zit het met de mogelijkheid van ontslag? Deze publicatie geeft een volledig overzicht van de rechten en plichten van...
1-4 werkdagen
€ 62,50
Het ontslagrecht in de praktijk
Het ontslagrecht in de praktijk
Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid. Dit kan...
1-4 werkdagen
€ 34,50
Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
De commentaren in dDe commentaren in dit Tekst & Commentaar-deel bieden een snelle en betrouwbare oriëntatie op de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg. In deze 9e druk zijn de wetteksten en commentaren...
1-4 werkdagen
€ 345,00
Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning
Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning
De Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het...
1-4 werkdagen
€ 35,00
Praktijkpocket Jeugdwet
Praktijkpocket Jeugdwet
De Praktijkpocket Jeugdwet verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat onze cursisten...
1-4 werkdagen
€ 35,00
Arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen
Arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen
In deze uitgave worden verschillende situaties besproken waarin sprake is van een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding. Dat is aan de orde wanneer de werkgever de werknemer ter beschikking stelt aan een opdrachtgever zoals bij...
1-4 werkdagen
€ 50,50
1 van 66
Laatst bekeken