Recht

1 van 775
Geen resultaten gevonden voor de filter!
De spankracht van de civiele rechter
De spankracht van de civiele rechter
Dit preadvies over de spankracht van de civiele rechter bestaat uit twee delen. In het eerste deel werpen de preadviseurs De Jong en Giesen de vraag op of de rechter (voldoende) veerkracht of ‘elasticiteit’ heeft en toont. Is die rechter...
1-4 werkdagen
€ 39,50
Nieuwbouw, verbouwing en verhuur met btw
Nieuwbouw, verbouwing en verhuur met btw
In dit boek wordt het bouwen en verbouwen aan de hand van een aantal veel in de praktijk voorkomende vragen beantwoord. Zo wordt uitgelegd wanneer er sprake is van een nieuwbouw en wanneer er sprake is van een verbouwing. Er wordt...
1-4 werkdagen
€ 42,00
Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw
Juridische aspecten van samenlopende...
Vertraging in de oplevering van een bouwproject leidt tot één van de meest voorkomende en lastigste discussies tussen aannemer en opdrachtgever. Een centraal thema in die discussies is de relatie tussen de vertragingsoorzaken en het...
1-4 werkdagen
€ 44,50
Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2022/2023
Jurisprudentie internationaal belastingrecht...
Deze jurisprudentiebundel bevat in verkorte vorm de belangrijkste beslissingen van de Hoge Raad inzake het Nederlandse internationaal belastingrecht gedurende de periode 1926, 1951-2022, en is in de eerste plaats bedoeld als naslagwerk...
1-4 werkdagen
€ 45,50
Leasing
Leasing
Leasing kent verschillende verschijningsvormen, van een zuivere objectfinanciering (financial lease) tot een gebruiksrecht (operational lease), eventueel in combinatie met diensten, zoals service en onderhoud. Leasing vindt toepassing in...
1-4 werkdagen
€ 54,50
Bouwrecht
Bouwrecht
In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden...
1-4 werkdagen
€ 98,50
Handboek Participatiewet
Handboek Participatiewet
Dit is de zeventiende druk van het Handboek Participatiewet. Dit boek is de opvolger van 16 drukken van het Handboek Algemene bijstandswet en 22 drukken van het Handboek Wet werk en bijstand. Naast de wettekst zijn tevens een toelichting...
1-4 werkdagen
€ 59,00
Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep
Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep
.
1-4 werkdagen
€ 95,00
Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht
Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht
Dit Asser-deel geeft een toonaangevend commentaar op het algemene overeenkomstenrecht ten behoeve van rechtspraktijk, wetenschap en onderwijs. De titel geldt als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in...
1-4 werkdagen
€ 175,00
Subsidies en btw
Subsidies en btw
Subsidies bestaan onder allerlei benamingen en vormen. De cruciale vragen in de praktijk zijn of subsidies aan de btw onderworpen zijn en in welke mate ze een invloed hebben op het recht op aftrek van de voorbelasting. In dit boek worden...
1-4 werkdagen
€ 29,00
De normale maatschappelijke ontwikkeling in het planschaderecht
De normale maatschappelijke ontwikkeling in het...
In het planschaderecht blijft op grond van art. 6.2, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade voor rekening van de aanvrager. Om in een concreet planschadegeval te kunnen...
1-4 werkdagen
€ 32,50
Vzw en btw
Vzw en btw
Vzw’s zijn in de regel btw-belastingplichtigen. Vele vzw’s verrichten echter vrijgestelde activiteiten bedoeld in art. 44 W.BTW. Ze moeten dan geen btw aanrekenen maar hebben ook geen recht op aftrek van de btw op de zelf aangekochte...
1-4 werkdagen
€ 49,00
1 van 775
Laatst bekeken