Welzijnswerk

1 van 21
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Contextuele hulpverlening
Contextuele hulpverlening
Dit boek biedt een eerste kennismaking met de contextuele benadering binnen de hulpverlening. Het helpt studenten en professionals het contextuele gedachtengoed te vertalen in concreet handelen binnen hun beroepspraktijk. Dat kan in...
1-4 werkdagen
€ 19,95
Sterk met een vitaal netwerk
Sterk met een vitaal netwerk
Zelfstandigheid en participatie van burgers zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De zorgkracht van sociale netwerken en de betrokkenheid van de samenleving zijn door de overheid nadrukkelijk als uitgangspunt genomen. Van...
1-4 werkdagen
€ 32,50
Handleiding dementievriendelijke gemeenten
Handleiding dementievriendelijke gemeenten
In onze Vlaamse steden en gemeenten wonen meer dan honderdduizend mensen met een vorm van dementie. En hun aantal groeit fors. Dementie treft niet alleen de betrokkene zelf, maar heeft ook een grote impact op zijn of haar naaste...
1-4 werkdagen
€ 32,00
Wegwijzer naar een integrale hulpverlening
Wegwijzer naar een integrale hulpverlening
Het Decreet lokaal sociaal beleid gaf aan het lokaal bestuur de mogelijkheid om een Sociaal Huis te realiseren. Dit Sociaal Huis beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger. Vele lokale besturen proberen...
1-4 werkdagen
€ 59,00
Praktijkgids participatie
Praktijkgids participatie
Inspraak en participatie zijn hot, ook in Vlaanderen en Nederland. De voorbije jaren werd er heel wat geëxperimenteerd met participatievormen en -projecten. Op kleine en grote schaal (zoals de G1000) en met wisselend succes. Maar wat...
1-4 werkdagen
€ 35,00
Gebruikersbijdrage berekenen in de gezinszorg
Gebruikersbijdrage berekenen in de gezinszorg
Het vaststellen van de gebruikersbijdrage in gezinszorg is niet louter het toekennen van de juiste gezinscode aan een cliënt en het opvragen van zijn inkomen. Er spelen heel wat factoren, norminterpretaties en uitzonderingen die een...
1-4 werkdagen
€ 32,00
Oog voor kwaliteit
Oog voor kwaliteit
Visualiseren van kwaliteitszorg is een onmisbare schakel in het werken aan kwaliteitsverbetering: de informatie geeft inzicht en overzicht, verdieping en vaak nieuwe invalshoeken. Bij het doorgronden van een situatie, het onderzoeken van...
1-4 werkdagen
€ 32,00
Werkboek cultuursensitieve zorg
Werkboek cultuursensitieve zorg
Zorg- en hulpverleners geven vaak aan dat ze de praktische tools missen om in hun dagdagelijkse werkrelatie met de oudere in te spelen op de toegenomen diversiteit bij ouderen. Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips...
1-4 werkdagen
€ 19,95
Vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra
Vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning in...
Er bestaat veel informatie over vroegtijdige zorgplanning (VZP), maar deze is erg versnipperd, zodat het bos door de bomen niet altijd zichtbaar is. Het goed initiëren van VZP in een organisatie is niet enkel een kwestie van geloven in...
1-4 werkdagen
€ 32,00
Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie
Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en...
De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld. - Hoe kunnen zorg- en...
1-4 werkdagen
€ 32,00
Mantelkracht
Mantelkracht
Dit praktische boek vol tips en voorbeelden gidst je door het coachingprogramma ‘Mantelkracht’. Via het coachingprogramma streeft u er als praktijkwerker naar de mantelkracht (de draagkracht van mantelzorgers) te verhogen. Het programma...
1-4 werkdagen
€ 28,01
Het kleine helpen
Het kleine helpen
Dit praktijkboek reikt concrete handvatten aan voor praktijkwerkers die de buurtnetwerken (= de sociale netwerken in de eigen woonomgeving) van sociaal geïsoleerde ouderen willen versterken. Onder deze brede omschrijving kunnen veel...
1-4 werkdagen
€ 28,00
1 van 21
Laatst bekeken