Antroposofie

1 van 30
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner
Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner
Friedrich Rittelmeyer was een predikant van aanzien toen hij in 1911 Rudolf Steiner ontmoette. Deze ontmoeting zou tot een grote levenswending leiden. In dit boek beschrijft Friedrich Rittelmeyer de door hem omzichtig betreden weg die...
1-4 werkdagen
€ 16,50
De filosofie van Thomas van Aquino
De filosofie van Thomas van Aquino
Hoe ontwikkelde zich het denken van Thomas van Aquino? Hoe werd het door zijn tijd ontvangen? Wat was Thomas' taak in de ontwikkeling van het denken? En wat betekent zijn gedachtengoed voor onze tijd? Deze en andere vraagstukken...
1-4 werkdagen
€ 25,00
In gesprek met de aarde
In gesprek met de aarde
‘Als je je echt openstelt voor wat er uitgaat van een verwelkt blad, van het donkere gezoem van een bijenvolk, van een schaterende lach, van de aanblik van een knetterend vuur, van het wonder van een plantevorm of alleen maar van de...
1-4 werkdagen
€ 20,00
De kunst van het genezen
De kunst van het genezen
De in Engeland in 1923 gehouden voordrachten waren bedoeld voor zowel artsen als leken. Steiner schetst van de mens de basisbeginselen, maar stoot vervolgens door naar diepgaandere inzichten. Alleen uit een spiritueel mensbeeld kan een...
1-4 werkdagen
€ 25,00
De techniek
De techniek
De mens was nog nooit zo diep in techniek ondergedompeld als nu. We reizen over de wereld, we zijn elektronisch in verbonden met mensen en apparaten, we gebruiken ‘social media’ en het internet. Geen huishouden zonder machines. Daar...
1-4 werkdagen
€ 15,00
Herhaalde aardelevens
Herhaalde aardelevens
Steeds meer mensen houden de mogelijkheid van herhaalde aardelevens open. In de antroposofische geesteswetenschap wordt reïncarnatie als een basisfeit beschouwd. Maar hoe zit het eigenlijk in elkaar? Welke drijfveren liggen eraan ten...
1-4 werkdagen
€ 13,50
Achter de coulissen van het leven
Achter de coulissen van het leven
Behalve de ‘gewone’ levensloop kun je bij de mens spreken van een zogeheten dubbele biografie. ‘Om het leven te kunnen begrijpen moeten we achter de coulissen van het leven kijken, niet alleen naar de menselijke biografie die zich voor...
1-4 werkdagen
€ 13,50
De kerstgedachte en het geheim van het Ik
De kerstgedachte en het geheim van het Ik
Wat heeft Kerstmis te maken met Adam en Eva, met de boom van goed en kwaad, met het kruis op Golgotha? In grandioze lijnen schetst Rudolf Steiner in deze voordracht de spirituele verbanden tussen ons kerstfeest, het Paradijsverhaal en...
1-4 werkdagen
€ 13,50
Antroposofie en rechtsextremisme
Antroposofie en rechtsextremisme
Regelmatig kom je beschuldigingen betreffende racisme en/of rechtsextremisme tegen van Rudolf Steiner en de antroposofie. Ook het etiket ‘antisemiet’ kreeg Steiner opgeplakt. In de Nederlandse pers duiken soms verdachtmakingen en...
1-4 werkdagen
€ 15,00
Boeddha en Christus
Boeddha en Christus
In onze tijd horen we vaak spreken over Boeddha en het boeddhisme. Het verlangen om het boeddhisme te begrijpen is in de westerse cultuur nog vrij recent. Steiner schetst met enkele pennestreken de wezenskenmerken van het boeddhisme en...
1-4 werkdagen
€ 13,50
Mani en Rudolf Steiner
Mani en Rudolf Steiner
De leer van Mani ging eeuwenlang schuil achter het vertekende beeld dat bestrijders van het Manicheïsme in Oost en West hadden opgeworpen. In de loop van de 20e eeuw werd, dankzij vondsten van verschillende Manichese geschriften, een...
1-4 werkdagen
€ 14,50
De strijd om het mens-zijn
De strijd om het mens-zijn
In deze uitgave staat een thema centraal dat uniek is voor het werk van Rudolf Steiner: het mysterie van het kwaad. Wat zijn het voor krachten die 'goed' dan wel 'kwaad' in de wereld brengen, waar komen ze vandaan, en...
1-4 werkdagen
€ 32,50
1 van 30
Laatst bekeken