Algemene sociale wetenschappen

1 van 82
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Analyzing Social Networks Using R
Analyzing Social Networks Using R
This approachable book introduces network research in R, walking you through every step of doing social network analysis.
1-4 werkdagen
€ 41,34
Applied Statistics Using Stata
Applied Statistics Using Stata
Combining theory with plenty of practical, technical advice - and accompanied by original case studies and data sets - this book makes sure that students both understand Stata and know exactly what to do to make it meet their needs.
1-4 werkdagen
€ 44,89
Mens en samenleving
Mens en samenleving
Toekomstige economisten, marketeers, accountants, HR-managers, public managers en beleidsvoerders moeten inspelen op de noden en verwachtingen van de mensen met wie en voor wie ze werken. Voor een goede analyse en besluitvorming zijn...
1-4 werkdagen
€ 46,00
INcluZed
INcluZed
INCLUZED is het resultaat van co-creatie tussen onderzoek en sociaal werkgeverschap. De voorliggende publicatie gaat op zoek naar strategieën voor meer maatschappelijke erkenning en volwaardige arbeidsmarktparticipatie van kortgeschoolde...
1-4 werkdagen
€ 25,00
The Earned Life
The Earned Life
Discover the steps to earning your path to fulfillment and living without regrets-from the world-renowned executive coach and New York Times bestselling author of Triggers and What Got You Here Won't Get You There In his most...
1-4 werkdagen
€ 25,95
The Journey of Humanity
The Journey of Humanity
A landmark, radically uplifting account of our species' progress from one of the world's pre-eminent thinkers - with breakthrough insights into the power of diversity and our capacity to tackle climate change. 'Completely...
1-4 werkdagen
€ 23,95
Zinnekes zijn de best
Zinnekes zijn de best
De stad Brussel kent de laatste twee decennia een sterke verjonging en heeft een gemiddelde leeftijd onder die van de andere gewesten. Jongeren vormen er een belangrijk onderdeel van het sociaal weefsel. De diversiteit binnen die...
1-4 werkdagen
€ 25,00
De Tirannie van Experts
De Tirannie van Experts
Organisaties in de (semi-)publieke sector, dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij kennen de laatste decades echter een stroom van missers , affaires en fraudes. Daardoor hebben zij medewerkers, die van zichzelf en hun...
1-4 werkdagen
€ 12,50
Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein
Leren door reflecteren in het forensisch...
In Nederland werken ruim twintigduizend professionals in het forensisch sociaal domein. Zij werken bij de jeugdbescherming, bij de reclassering, in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen of tbs-klinieken. Het werk in deze omgevingen...
1-4 werkdagen
€ 29,95
Professionele autonomie in sociaal werk
Professionele autonomie in sociaal werk
Sociaal werkers hebben tijdens het werk de ruimte om af te stemmen op de mensen met wie ze werken om ze zo tot hun recht te laten komen. Ze hebben echter ook te maken met kaders zoals wetgeving, beleid en professionele standaarden voor...
1-4 werkdagen
€ 25,95
Basisboek lvb voor sociaal werkers
Basisboek lvb voor sociaal werkers
In Nederland heeft ongeveer 15% van de mensen een licht verstandelijke beperking (lvb). Deze groep loopt vaak tegen problemen aan en is daardoor oververtegenwoordigd in de cliëntengroep van de sociaal werker. Grote kans dus dat jij hier...
1-4 werkdagen
€ 35,00
Armoede en sociale uitsluiting Jaarboek 2021
Armoede en sociale uitsluiting Jaarboek 2021
In deze 30ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting werpen we een terugblik op 30 jaar armoedebestrijding. Hoe evolueerden de armoedecijfers? We nemen de toegang tot justitie, onderwijs en wonen onder de loep. Vervolgens...
1-4 werkdagen
€ 45,00
1 van 82
Laatst bekeken