Geografie

1 van 27
Geen resultaten gevonden voor de filter!
De Fryske Utopy
De Fryske Utopy
Hoe sjocht Fryslân yn 2030 der út? Hoe moat dit hoekje wrâld idealiter der út sjen? Alve minsken mei dúdlike (utopyske) fyzje, sprekke har dêroer út yn dizze bondel. Dy bydragen geane oer allegear thema’s, fan it Frysk erfguod oant...
Morgen in huis
€ 15,00
De Friese Utopie
De Friese Utopie
Hoe ziet Fryslân er uit in 2030? Hoe moet dit stukje wereld er idealiter uit zien? Elf mensen met een duidelijke (utopische) visie spreken zich daarover uit in deze bundel. De bijdragen gaan over allerlei thema’s, van het Friese erfgoed...
Morgen in huis
€ 15,00
Verdamping van de Nederlandse democratie
Verdamping van de Nederlandse democratie
Morgen in huis
€ 24,95
De regio als garderobe
De regio als garderobe
De regio als garderobe presenteert een nieuwe visie op stedelijke vernieuwing. De basis daarvoor is een omvangrijk onderzoek, waarin over een periode van tien jaar voor drie miljoen huishoudens alle individuele huishoudentransities zijn...
Morgen in huis
€ 46,95
Europa: een nieuwe geografie
Europa: een nieuwe geografie
In de tweede, geheel herziene druk zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Andere zijn geactualiseerd en voorzien van nieuwe voorbeelden, kaders, full colour kaarten figuren en foto's. Geografisch bezien gaat dit boek over de landen...
Morgen in huis
€ 32,50
Times Universal Atlas of the World
Times Universal Atlas of the World
Morgen in huis
€ 58,95
Waarom stenen winkels winnen
Waarom stenen winkels winnen
Waarom Stenen Winkels Winnen? Dat is logisch, toch? Dit boek beschrijft waarom. Met de waarheid over de winkelleegstand. Is deze wel zo hoog? Met de waarheid over het percentage dat online besteed wordt. Gaat het eigenlijk wel om grote...
Morgen in huis
€ 24,95
Het gevaar van geloof
Het gevaar van geloof
Gemiddeld heeft het Westen te maken met meer dan één islamitische aanslag per week. Na elke aanslag staat de media in vuur en vlam met allerlei verhitte debatten over islamofobie en jihad. In Het gevaar van geloof laat de politiek...
Morgen in huis
€ 17,90
Political Chronicles of the African Great Lakes Region 2017
Political Chronicles of the African Great Lakes...
Morgen in huis
€ 29,95
Het Friese water
Het Friese water
Wie Fryslân zegt, zegt water. Dit boek is een biografie van het Friese water. Al die meren, poelen, plassen, vaarten en sloten in Fryslân hebben een eigen levensverhaal. Soms gaat de geschiedenis van het waterlandschap duizenden jaren...
Morgen in huis
€ 35,00
Ruimtelijke economische dynamiek
Ruimtelijke economische dynamiek
'Wat gebeurt waar? En waarom daar?' zijn de centrale vragen die een geograaf stelt. De economisch geograaf kijkt bij die vragen vooral naar de locatie en regionale spreiding van bedrijven en consumenten. Van oudsher worden...
Morgen in huis
€ 24,50
Kaart van Suriname Facsimile editie
Kaart van Suriname Facsimile editie
Morgen in huis
€ 45,00
1 van 27
Laatst bekeken