Specialistische geneeskunde algemeen

1 van 22
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg
Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg
Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van de beroepsuitoefening van vrijwel elke arts, verpleegkundige of verzorgende en verdient een basisplek in elke medische of verpleegkundige opleiding. Die positie had het in het verleden...
1-4 werkdagen
€ 62,50
Leerboek geriatrie
Leerboek geriatrie
Medische zorg voor kwetsbare ouderen krijgt steeds meer aandacht. Terecht, gezien het toenemend aantal oudere patiënten. Deze groep patiënten wordt vooral gekenmerkt door kwetsbaarheid, multimorbiditeit, polyfarmacie en complexe...
1-4 werkdagen
€ 99,50
Tussen de oren?
Tussen de oren?
Ineens wil je been niet meer, gewoon lopen lukt niet. Plotseling gaan je handen trillen. Je spieren trekken op de gekste momenten ongecontroleerd samen. Je denkt dat er iets mis is in je hoofd. Alles wat je altijd deed zonder nadenken,...
1-4 werkdagen
€ 28,00
Handboek PACU
Handboek PACU
Dit boek vormt een leidraad hoe te handelen bij veel voorkomende problemen op een Post Anesthesia Care Unit (PACU). Het doel is een bijdrage te leveren aan het standaardiseren van de zorg op een PACU en de postoperatieve morbiditeit en...
1-4 werkdagen
€ 59,50
Probleemgeoriënteerd denken in de chirurgie
Probleemgeoriënteerd denken in de chirurgie
Chirurgie is een tot de verbeelding sprekend medisch specialisme. Operaties, traumaopvang, snel handelen: het vak staat vooral bekend om zijn heldhaftige beelden. De kern van de chirurgie zit hem echter in de juiste indicatiestelling aan...
1-4 werkdagen
€ 89,95
APLS compact
APLS compact
Dit boek biedt artsen en andere professionals een eenvoudige en effectieve methodiek voor de spoedeisende geneeskunde bij kinderen. Het helpt bij het zetten van de juiste eerste stappen bij de acute opvang van ernstig zieke of...
1-4 werkdagen
€ 19,95
ABCDE
ABCDE
Soms is één blik voldoende om een (dreigend) instabiele patiënt te herkennen, maar frequent blijkt het toch niet direct duidelijk te zijn dat een patiënt ernstig ziek is. Oorzaken hiervoor zijn vaak de (relatieve) onervarenheid van de...
1-4 werkdagen
€ 25,00
Probleemgeoriënteerd denken in de spoedeisende geneeskunde
Probleemgeoriënteerd denken in de spoedeisende...
Spoedeisende geneeskunde is probleemgeoriënteerd denken bij uitstek. Immers: op de spoedeisende hulp (SEH) verschijnt de patiënt niet met een diagnose, maar met een klacht. En dan ook nog eens een klacht met een acuut karakter zoals...
1-4 werkdagen
€ 75,00
Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus
Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of...
In Nederland zijn elk jaar 32.000 abortussen. België telt er jaarlijks circa 18.000. Door het taboe rond abortus is er veel verborgen verdriet. Een afgebroken zwangerschap kan impact hebben op de vrouw, haar relatie, haar werk, haar...
1-4 werkdagen
€ 29,99
Praktische echocardiografie
Praktische echocardiografie
In deze vierde, herziene uitgave van Praktische echocardiografie passeert een veelheid aan onderwerpen de revue, uiteenlopend van de principes van de echocardiografie tot en met beschrijvingen van afwijkingen van het hart en de rol die...
1-4 werkdagen
€ 157,00
Probleemgeoriënteerd denken in de neurologie
Probleemgeoriënteerd denken in de neurologie
In 2009 verscheen de eerste druk van Probleemgeoriënteerd denken in de neurologie. Sinds die tijd zijn generaties van medische beroepsbeoefenaren opgeleid met de praktische kennis die zij met dit boek opdeden. Neurologie staat bekend als...
1-4 werkdagen
€ 64,95
ABC van de cardiologie
ABC van de cardiologie
ABC van de cardiologie is bedoeld voor studenten geneeskunde en medische biologie, en voor huisartsen en verpleegkundig specialisten cardiologie. Relatief veel aandacht is gegeven aan fysiologische en functionele achtergronden van de...
1-4 werkdagen
€ 29,50
1 van 22
Laatst bekeken