Klassieken

1 van 6
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Xenophon, Het diner
Xenophon, Het diner
Vertaald en toegelicht door Christiaan Caspers Het kleine broertje van Plato's 'Symposium', en de verre voorloper van Tomas Vinterbergs 'Festen', Virginia Woolfs 'Mrs Dalloway' en Herman Kochs...
1-2 werkdagen
€ 16,90
Helden
Helden
Van de duizenden epigrammen, geschreven door bekende en minder bekende dichters tussen de zevende eeuw voor en de zesde eeuw na Christus, bleven er in de 'Anthologia Graeca' ruim vierduizend bewaard. Voor 'Helden'...
1-2 werkdagen
€ 19,90
Zingen moet ons hart
Zingen moet ons hart
Vertaald door Patrick Lateur, Onder redactie van Vincent Hunink In de 4e eeuw kwam een oude poëzievorm tot nieuwe bloei: de hymne. Niet meer als lied voor een held of antieke god, maar als lofprijzing van de ene, christelijke God. De...
1-2 werkdagen
€ 14,90
Helden- en Riddersagen
Helden- en Riddersagen
Deze uitgave is een verzameling van zowel bekende als onbekende verhalen over helden en ridders uit vervlogen tijden. Uit verschillende overleveringen zijn de mooiste verhalen weer toegankelijk gemaakt in hedendaags en beeldend proza....
1-2 werkdagen
€ 19,95
Aeneas
Aeneas
Piet Schrijvers is alom geprezen als vertaler van de grote Latijnse epische dichters Lucretius (DE NATUUR VAN DE DINGEN), Horatius (VERZAMELDE GEDICHTEN) en Vergilius (LANDLEVEN). Aan zijn fenomenale oeuvre voegt hij nu het heldenepos...
1-2 werkdagen
€ 49,95
Het leven van Apollonius van Tyana
Het leven van Apollonius van Tyana
Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún profeet, groter dan...
1-2 werkdagen
€ 35,99
Oedipus heerst
Oedipus heerst
Aristoteles wist het al: geen Griekse tragedie was mooier dan de 'Oidipous Turannos' van Sophocles. Het stuk geldt dan ook als een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden. De te vondeling gelegde koningszoon die...
1-2 werkdagen
€ 28,99
Sophocles' Antigone
Sophocles' Antigone
In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met algemene ethiek, metafysica met...
1-2 werkdagen
€ 27,99
De oude geschiedenis van de joden
De oude geschiedenis van de joden
De oude geschiedenis van de Joden, de oudst bekende en nog altijd lezenswaardige en indrukwekkende vertelling van de oude Joodse geschiedenis, is een bewerking van de verhalen van het Oude Testament. Flavius Josephus, een Joods priester,...
1-2 werkdagen
€ 72,99
De waanzin van rome
De waanzin van rome
Verschenen in de serie Monobiblos e Romeinse dichter Marcus Valerius Martialis (ca. 40-ca. 102) is de koning van het epigram. In zijn scherpe puntdichten is de toon is fel en hard, vaak opzettelijk grof of obsceen. Maar soms last hij...
1-2 werkdagen
€ 14,90
De tocht fan de Argonauten
De tocht fan de Argonauten
Troch alle tiden hinne hat it ferhaal fan it Argonautenskip, fan Jason en it Gouden Flues en de tsjoenster Medéa ta de ferbylding sprutsen. En noch hieltyd lêze we mei niget hoe't de jonge held Jason de útdaging oannimt om de...
1-2 werkdagen
€ 21,00
Alles stroomt
Alles stroomt
Herakleitos van Efeze was de eerste echte filosoof van het Westen. Hij werd de vader van de dialectiek door uitspraken als: ‘Alles stroomt’, ‘Strijd is de vader van allen’ en ‘De weg naar boven en naar beneden is één en dezelfde.’ In...
1-2 werkdagen
€ 20,99
1 van 6
Laatst bekeken