Klassieken

1 van 5
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Zingen moet ons hart
Zingen moet ons hart
Vertaald door Patrick Lateur, Onder redactie van Vincent Hunink In de 4e eeuw kwam een oude poëzievorm tot nieuwe bloei: de hymne. Niet meer als lied voor een held of antieke god, maar als lofprijzing van de ene, christelijke God. De...
Morgen in huis
€ 14,90
Helden- en Riddersagen
Helden- en Riddersagen
Deze uitgave is een verzameling van zowel bekende als onbekende verhalen over helden en ridders uit vervlogen tijden. Uit verschillende overleveringen zijn de mooiste verhalen weer toegankelijk gemaakt in hedendaags en beeldend proza....
Morgen in huis
€ 19,95
Aeneas
Aeneas
Piet Schrijvers is alom geprezen als vertaler van de grote Latijnse epische dichters Lucretius (DE NATUUR VAN DE DINGEN), Horatius (VERZAMELDE GEDICHTEN) en Vergilius (LANDLEVEN). Aan zijn fenomenale oeuvre voegt hij nu het heldenepos...
Morgen in huis
€ 49,95
Het leven van Apollonius van Tyana
Het leven van Apollonius van Tyana
Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún profeet, groter dan...
Morgen in huis
€ 35,99
Oedipus heerst
Oedipus heerst
Aristoteles wist het al: geen Griekse tragedie was mooier dan de 'Oidipous Turannos' van Sophocles. Het stuk geldt dan ook als een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden. De te vondeling gelegde koningszoon die...
Morgen in huis
€ 28,99
Sophocles' Antigone
Sophocles' Antigone
In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met algemene ethiek, metafysica met...
Morgen in huis
€ 27,99
De oude geschiedenis van de joden
De oude geschiedenis van de joden
De oude geschiedenis van de Joden, de oudst bekende en nog altijd lezenswaardige en indrukwekkende vertelling van de oude Joodse geschiedenis, is een bewerking van de verhalen van het Oude Testament. Flavius Josephus, een Joods priester,...
Morgen in huis
€ 72,50
De waanzin van rome
De waanzin van rome
Verschenen in de serie Monobiblos e Romeinse dichter Marcus Valerius Martialis (ca. 40-ca. 102) is de koning van het epigram. In zijn scherpe puntdichten is de toon is fel en hard, vaak opzettelijk grof of obsceen. Maar soms last hij...
Morgen in huis
€ 14,90
De tocht fan de Argonauten
De tocht fan de Argonauten
Troch alle tiden hinne hat it ferhaal fan it Argonautenskip, fan Jason en it Gouden Flues en de tsjoenster Medéa ta de ferbylding sprutsen. En noch hieltyd lêze we mei niget hoe't de jonge held Jason de útdaging oannimt om de...
Morgen in huis
€ 21,00
Alles stroomt
Alles stroomt
Herakleitos van Efeze was de eerste echte filosoof van het Westen. Hij werd de vader van de dialectiek door uitspraken als: ‘Alles stroomt’, ‘Strijd is de vader van allen’ en ‘De weg naar boven en naar beneden is één en dezelfde.’ In...
Morgen in huis
€ 20,00
Problemen
Problemen
Gekozen, vertaald en toegelicht door Jeroen Beets & Rein Ferwerda & Ben Schomakers Gedurende lange tijd zijn ze buitengewoon populair geweest, de Problemen van Aristoteles, en dat is niet meer dan logisch: het gaat om een verzameling...
Morgen in huis
€ 34,90
Luister naar mij
Luister naar mij
Vertaald en toegelicht door Hugo Koning Onder redactie van Vincent Hunink In een tijd van grote veranderingen zingt de aristocratische dichter Theognis in klinkende elegieën over alles wat hem dierbaar is en onherroepelijk verloren...
Morgen in huis
€ 14,90
1 van 5
Laatst bekeken