Kerkgeschiedenis

1 van 23
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Nonnen verdreven door geuzen
Nonnen verdreven door geuzen
In 1627 beschreef Cathalina del Spiritu Sancto hoe een groepje clarissen, tijdens het heetst van de Opstand, uit de Nederlanden vluchtte, gesteund door internationale katholieke netwerken van edelen, verbannen priesters en burgers. Ze...
1-2 werkdagen
€ 25,00
De Oratorianen
De Oratorianen
De Oratorianen werden gesticht in de 16e eeuw. Zij werden opgericht in de nadagen en in de geest van het Concilie van Trente. Zij vormen een van de meest aansprekende priestergenootschappen en hebben zich ontwikkeld op verschillende...
1-2 werkdagen
€ 19,99
God moet ons helpen
God moet ons helpen
Dit is een bijzondere geschiedenis: die van de Diaconessen van ‘Amerongen’. In Oost-Pruisen vindt in de 19e eeuw een opwekking plaats. Grote groepen jonge meisjes stellen hun leven in dienst van God. Op 20 oktober 1899 wordt het eerste...
1-2 werkdagen
€ 29,50
Als de liefde alles wordt
Als de liefde alles wordt
JULIAN OF NORWICH Als de liefde alles wordt. Een nieuwe vertaling van dr. Gerda Valkenborgh Twee mystieke teksten die rond het jaar 1400 in Norwich tot stand kwamen, wekken vandaag fascinatie en bewondering. Over de auteur weten we enkel...
1-2 werkdagen
€ 24,95
Gelovigen, dominees en geleerden
Gelovigen, dominees en geleerden
1-2 werkdagen
€ 39,00
Bijbels portret van een geroepene
Bijbels portret van een geroepene
1-2 werkdagen
€ 6,50
Dominicanen en dominicanessen in Sittard
Dominicanen en dominicanessen in Sittard
Sittard kende in de zeventiende en achttiende eeuw binnen zijn wallen een klooster van dominicanen én dominicanessen. In het stadsbeeld is die historische aanwezigheid tot op de dag van vandaag zichtbaar. De dominicanen vestigden zich er...
1-2 werkdagen
€ 35,00
Met Jezus aan tafel in de eucharistie
Met Jezus aan tafel in de eucharistie
1-2 werkdagen
€ 5,00
Grenzenloze geloofsgeschiedenis
Grenzenloze geloofsgeschiedenis
Op nauwkeurige wijze zijn de biografische gegevens van een 14-tal (Kerk)Reformatoren uit de 16e eeuw verwerkt in prozaïsche beschouwingen over hen. Aan het begin van de Renaissance kondigt de vernieuwing zich als een cultuurschok aan in...
1-2 werkdagen
€ 19,95
Dit is het uur van de trouw - met CD
Dit is het uur van de trouw - met CD
In de beroemde brieven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), geschreven vanuit de gevangenis, staan verspreid een tiental gedichten. Samen met enkele losse gebeden uiterst persoonlijke uitingen van de theoloog en verzetsstrijder....
1-2 werkdagen
€ 24,95
Meer licht!
Meer licht!
Van de 4e tot de 14e eeuw was het manicheïsme een christelijke wereldkerk langs de zijderoute tot diep in Egypte, van Rome tot Tjang'an. Maar wat weten we ervan? Van de vierde tot de veertiende eeuw is het manicheïsme en...
1-2 werkdagen
€ 19,99
Hemelse zaken
Hemelse zaken
De kerkvaders van de eerste zes eeuwen hebben veel geschreven over sociaaleconomische thema’s, zoals eigendom, arbeid, rijkdom en armoede. Hoewel er in Nederland weinig over geschreven is, bieden hun preken en geschriften een schatkamer...
1-2 werkdagen
€ 14,95
1 van 23
Laatst bekeken