Kerkgeschiedenis

1 van 24
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Het Woord van God elke dag 2020
Het Woord van God elke dag 2020
Morgen in huis
€ 25,00
Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945
Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945
De laatste bloeiperiode van de kerkbouw in Noordwest-Europa voltrok zich in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds moest de oorlogsschade worden gerepareerd, anderzijds zette de bevolkingsgroei aan tot de uitbreiding van...
Morgen in huis
€ 49,50
The Survival of the Jesuits in the Low Countries, 1773-1850
The Survival of the Jesuits in the Low...
Morgen in huis
€ 55,00
Geloven in een geseculariseerd klimaat
Geloven in een geseculariseerd klimaat
Morgen in huis
€ 24,50
Een boom geplant aan water
Een boom geplant aan water
Morgen in huis
€ 24,95
Werven en derven
Werven en derven
De afgelopen decennia zijn veel historische studies over ordes en congregaties verschenen. Daarin bleef één aspect onderbelicht: de financiële basis waarop de religieuzen in de negentiende en twintigste eeuw hun kloosterleven en de...
Morgen in huis
€ 18,00
Liefdadigheid naar Vermogen
Liefdadigheid naar Vermogen
Het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen (LNV) was niet de zoveelste liefdadigheidsvereniging. Het door jongeren opgerichte LNV wilde het verschil maken. Hun favoriete trefwoorden waren: verheffing en bevorderen van zelfhulp. De hulp...
Morgen in huis
€ 35,00
Sin: Against Whom or Against What?
Sin: Against Whom or Against What?
Sin as spiritual self-denial Are humans inclined by nature to evil as such? To say yes to that sounds quite far from the assertion that ‘most people are good’. But even when every one is good, then it is shame if that is not readily...
Morgen in huis
€ 34,99
Nonnen verdreven door geuzen
Nonnen verdreven door geuzen
In 1627 beschreef Cathalina del Spiritu Sancto hoe een groepje clarissen, tijdens het heetst van de Opstand, uit de Nederlanden vluchtte, gesteund door internationale katholieke netwerken van edelen, verbannen priesters en burgers. Ze...
Morgen in huis
€ 25,00
De Oratorianen
De Oratorianen
De Oratorianen werden gesticht in de 16e eeuw. Zij werden opgericht in de nadagen en in de geest van het Concilie van Trente. Zij vormen een van de meest aansprekende priestergenootschappen en hebben zich ontwikkeld op verschillende...
Morgen in huis
€ 19,99
God moet ons helpen
God moet ons helpen
Dit is een bijzondere geschiedenis: die van de Diaconessen van ‘Amerongen’. In Oost-Pruisen vindt in de 19e eeuw een opwekking plaats. Grote groepen jonge meisjes stellen hun leven in dienst van God. Op 20 oktober 1899 wordt het eerste...
Morgen in huis
€ 29,50
Het Grote Huis achter de dijk
Het Grote Huis achter de dijk
Ook in Nederland heeft God Zich een Huis gebouwd. Dit Huis is deel van 'het Grote Huis' van de geloofstraditie van de kerk van alle tijden en plaatsen. Deze geloofstraditie heeft in belangrijke mate de Nederlandse geschiedenis...
Morgen in huis
€ 13,95
1 van 24
Laatst bekeken