Kerkgeschiedenis

1 van 23
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Gelovigen, dominees en geleerden
Gelovigen, dominees en geleerden
1-2 werkdagen
€ 39,00
Bijbels portret van een geroepene
Bijbels portret van een geroepene
1-2 werkdagen
€ 6,50
Dominicanen en dominicanessen in Sittard
Dominicanen en dominicanessen in Sittard
Sittard kende in de zeventiende en achttiende eeuw binnen zijn wallen een klooster van dominicanen én dominicanessen. In het stadsbeeld is die historische aanwezigheid tot op de dag van vandaag zichtbaar. De dominicanen vestigden zich er...
1-2 werkdagen
€ 35,00
Met Jezus aan tafel in de eucharistie
Met Jezus aan tafel in de eucharistie
1-2 werkdagen
€ 5,00
Grenzenloze geloofsgeschiedenis
Grenzenloze geloofsgeschiedenis
Op nauwkeurige wijze zijn de biografische gegevens van een 14-tal (Kerk)Reformatoren uit de 16e eeuw verwerkt in prozaïsche beschouwingen over hen. Aan het begin van de Renaissance kondigt de vernieuwing zich als een cultuurschok aan in...
1-2 werkdagen
€ 19,95
Dit is het uur van de trouw - met CD
Dit is het uur van de trouw - met CD
In de beroemde brieven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), geschreven vanuit de gevangenis, staan verspreid een tiental gedichten. Samen met enkele losse gebeden uiterst persoonlijke uitingen van de theoloog en verzetsstrijder....
1-2 werkdagen
€ 24,95
Meer licht!
Meer licht!
Van de 4e tot de 14e eeuw was het manicheïsme een christelijke wereldkerk langs de zijderoute tot diep in Egypte, van Rome tot Tjang'an. Maar wat weten we ervan? Van de vierde tot de veertiende eeuw is het manicheïsme en...
1-2 werkdagen
€ 19,99
Hemelse zaken
Hemelse zaken
De kerkvaders van de eerste zes eeuwen hebben veel geschreven over sociaaleconomische thema’s, zoals eigendom, arbeid, rijkdom en armoede. Hoewel er in Nederland weinig over geschreven is, bieden hun preken en geschriften een schatkamer...
1-2 werkdagen
€ 14,95
Samen Gereformeerd
Samen Gereformeerd
Samen Gereformeerd met als ondertitel Het licht op Groen vraagt aandacht voor "10 maal Gereformeerd". De kerkelijke verdeeldheid van de gereformeerde gezindte is niets om trots op te zijn.Het doet afbreuk aan de roeping van de kerk om...
1-2 werkdagen
€ 14,50
Van schuilkerk tot modern geloofscentrum
Van schuilkerk tot modern geloofscentrum
Na een eeuw van strubbelingen tegen het Roomse gezag is de Oud-Katholieke Kerk in 1723 haar eigen weg gegaan. Hoewel zij klein is, heeft deze geloofsgemeenschap zich staande weten te houden. Ook is zij erin geslaagd haar kerkelijk bezit...
1-2 werkdagen
€ 25,00
Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome
Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome
Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de Republiek. Meer nog dan zijn voorgangers kreeg Codde met tegenwerking te maken. Beschuldigingen van jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn beleid bij paus...
1-2 werkdagen
€ 49,00
Een spoor van vernieling
Een spoor van vernieling
Nadat vanaf 1522 in verschillende landen beeldenstormen hadden plaatsgevonden, sloeg in 1566 ook in Nederland de vlam in de pan. De populaire gedachte dat grote menigten de beelden van vrijwel iedere kerk kapot sloegen, is echter niet...
1-2 werkdagen
€ 15,00
1 van 23
Laatst bekeken