Kerkgeschiedenis

1 van 29
Geen resultaten gevonden voor de filter!
De hoge vlucht van het vlugschrift
De hoge vlucht van het vlugschrift
Anno 2021 hebben we Twitter en Facebook, maar hoe werd er in de negentiende eeuw in het openbaar ruzie gemaakt? Voordat aan het einde van die eeuw ingezonden brieven in kranten populair werden, was het geëigende medium voor snelle en...
1-4 werkdagen
€ 35,00
Ancient Egypt
Ancient Egypt
The earliest Christian myths emerged in the melting pot of Gnostic Alexandria, not in orthodox Jerusalem, classical Athens or legalistic Rome. In this book, Tjeu van den Berk traces the sources of the Christian faith to the banks of the...
1-4 werkdagen
€ 24,00
Martin Luther 1483-1546
Martin Luther 1483-1546
De reformator Martin Luther leefde in een roerige tijd, vol nieuwe ontwikkelingen in kerk, politiek, wetenschap en economie. Deze kroniek plaatst Luther in het midden van al deze gebeurtenissen. Per jaar geeft de auteur weer wat er...
1-4 werkdagen
€ 16,95
Aangevuurd door de geest
Aangevuurd door de geest
In onze kerkelijke traditie wordt er tussen Hemelvaart en Pinksteren gedurende negen dagen gebeden om de komst van de Heilige Geest. Die negen dagen van gebed stemmen mooi overeen met de negen gaven van de Geest zoals Paulus die opsomt...
1-4 werkdagen
€ 7,50
Out of the blue
Out of the blue
Mede dankzij contacten met de oosterse kerken, lijkt er de laatste jaren in veel westerse kerken een groeiende aandacht te zijn voor de Heilige Geest in de liturgie. Maar is er werkelijk meer ruimte gekomen voor de werkzaamheid van de...
1-4 werkdagen
€ 19,95
Werken van Liefde
Werken van Liefde
Werken van Liefde bevat geschiedenissen van de vijf diocesane zustercongregaties in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dergelijke congregaties vallen onder de bijzondere zorg van de plaatselijke bisschop. Het boek beschrijft hun enorme inzet...
1-4 werkdagen
€ 19,50
Gereformeerde theologie stroomopwaarts
Gereformeerde theologie stroomopwaarts
In Nederland is een uitgebreide delta met een rijke verzameling kleinere en grotere kerkelijke stromen. In dit boek blikken de auteurs terug op een van die vertakkingen: de Vrijmaking van 1944. Op 11 augustus van dat jaar, midden in de...
1-4 werkdagen
€ 20,90
Godsverbondenheid
Godsverbondenheid
1-4 werkdagen
€ 15,95
Woorden die raken B-cyclus
Woorden die raken B-cyclus
1-4 werkdagen
€ 15,00
De Katholieke Kerk in België Jaarrapport 2020
De Katholieke Kerk in België Jaarrapport 2020
1-4 werkdagen
€ 5,50
BRAM magazine
BRAM magazine
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Abraham Kuyper overleed. Deze enorm veelzijdige man heeft in zijn tijd veel betekend voor kerk, politiek en maatschappij. Hij speelde een belangrijke rol in de vorming van de Gereformeerde Kerken...
1-4 werkdagen
€ 7,99
Doopsgezinde Bijdragen
Doopsgezinde Bijdragen
Dit jaar staat de internationale hulp aan ontheemden, boothechtelingen en de Watersnoodramp centraal. Daarnaast is er aandacht voor doopsgezinde afsetters (inkleurders) en doopsgezinde verzamelaars van handgekleurde boeken en prenten in...
1-4 werkdagen
€ 40,00
1 van 29
Laatst bekeken