Kerkgeschiedenis

1 van 22
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Met Jezus aan tafel in de eucharistie
Met Jezus aan tafel in de eucharistie
1-2 werkdagen
€ 5,00
Meer licht!
Meer licht!
Van de 4e tot de 14e eeuw was het manicheïsme een christelijke wereldkerk langs de zijderoute tot diep in Egypte, van Rome tot Tjang'an. Maar wat weten we ervan? Van de vierde tot de veertiende eeuw is het manicheïsme en...
1-2 werkdagen
€ 19,99
Samen Gereformeerd
Samen Gereformeerd
Samen Gereformeerd met als ondertitel Het licht op Groen vraagt aandacht voor "10 maal Gereformeerd". De kerkelijke verdeeldheid van de gereformeerde gezindte is niets om trots op te zijn.Het doet afbreuk aan de roeping van de kerk om...
1-2 werkdagen
€ 14,50
Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome
Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome
Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de Republiek. Meer nog dan zijn voorgangers kreeg Codde met tegenwerking te maken. Beschuldigingen van jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn beleid bij paus...
1-2 werkdagen
€ 49,00
Trouw aan Algerije tot in de dood
Trouw aan Algerije tot in de dood
1-2 werkdagen
€ 15,50
Het Woord van God elke dag 2019
Het Woord van God elke dag 2019
1-2 werkdagen
€ 25,00
Geïnspireerd en uitgedaagd door Dietrich Bonhoeffer
Geïnspireerd en uitgedaagd door Dietrich...
In Geïnspireerd en uitgedaagd door Bonhoeffer schetsen de theologen Gerard den Hertog en Barend Kamphuis beknopt de levensloop van Bonhoeffer, waarbij bepaalde lijnen en perioden uitvoeriger aandacht krijgen. Daarna volgen enkele...
1-2 werkdagen
€ 19,99
Door Christus aangesproken
Door Christus aangesproken
Deze ontmoeting met de Vroege Kerk bundelt diverse bijdragen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. De hoofdstukken gaan in op het lezen en uitleggen van de Schrift in de Vroege Kerk, op de wijze van gedenken van...
1-2 werkdagen
€ 14,95
De Dordtse kerkorde 1619
De Dordtse kerkorde 1619
In De Dordtse Kerkorde 1619 onderzoekt theoloog A. van Harten-Tip de context waarin de kerkorde werd opgesteld en de onderliggende theologie, en legt haar naast andere kerkordes en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Dordtse...
1-2 werkdagen
€ 32,50
Herman Lethmaet en de Goudse Glazen
Herman Lethmaet en de Goudse Glazen
Een wandeling door de Goudse Sint-Janskerk is een ontdekkingstocht door een meer-dan-levensgrote geïllustreerde Bijbel. De glazen in de kooromgang stellen episoden voor uit het leven van Johannes de Doper, de naamgever van de kerk,...
1-2 werkdagen
€ 14,95
Is de mens slecht?
Is de mens slecht?
Dat de mens slecht is, is een statement van formaat. Als je daar nog bij vermeldt dat deze visie tot meer optimisme uitnodigt dan wanneer je ervan uitgaat dat de mens goed is, dan doet dat nog meer de wenkbrauwen fronsen. In dit essay...
1-2 werkdagen
€ 19,95
Cyprianus: Bidden in een boze wereld
Cyprianus: Bidden in een boze wereld
Vertaling: Vincent Hunink Een nieuw geloof aannemen betekent vaak een volstrekt 'nee!' tegen het oude leven en de buitenwereld. Er is nog maar één zaligmakende waarheid en andersdenkenden worden op felle toon van repliek...
1-2 werkdagen
€ 16,90
1 van 22
Laatst bekeken