Bijbelwetenschap

1 van 16
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Het pad
Het pad
Dit boekje is een leidraad om mensen te helpen het pad door de Bijbel te vinden. Bekijk ook de bijbehorende website: biblehints.com. Hier zijn verdere uitleg en aanvullingen te vinden.
1-4 werkdagen
€ 8,99
Een betoog van Nicodemus?
Een betoog van Nicodemus?
De Hebreeënbrief wordt door velen gelezen als bewijs dat het joodse geloof is achterhaald door het christelijke. Maar is dat terecht? De ‘Brief aan de Hebreeën’ lijkt het betoog te zijn van een Joodse schrift- geleerde. Hij citeert meer...
1-4 werkdagen
€ 15,00
De Schepping van Dijk en Aarde
De Schepping van Dijk en Aarde
De Schepping van Dijk en Aarde geeft een verbijsterende nieuwe interpretatie van de eerste drie hoofdstukken van Genesis. De nieuwe tekst is nu logisch, seculier, samenhangend en historisch correct. Het boek beschrijft hoe in de zesde...
1-4 werkdagen
€ 19,95
Beknopt commentaar op het Nieuwe Testament 1. De brieven van Paulus
Beknopt commentaar op het Nieuwe Testament 1....
Sinds jaar en dag is het voor de uitgevers van Uitgeverij Gideon een grote wens om een fundamentele bijdrage te leveren aan het verwoorden van een evangelische theologie. Een eerste aanzet daartoe was de oprichting van ons label Gideon...
1-4 werkdagen
€ 29,95
Wegen naar menselijkheid
Wegen naar menselijkheid
Dit tweedelige commentaar op het Marcusevangelie, een moderne klassieker, presenteert Jezus als het authentieke gezicht van de liefde. Hij toont compassie met menselijk lijden en bevrijdt van angst. Drewermann maakt bij zijn uitleg volop...
1-4 werkdagen
€ 89,50
De brief aan Filemon
De brief aan Filemon
De christelijke moraal ontmoet al langer verzet en onverschilligheid. De priesters hebben het ernaar gemaakt met hun opgeheven vingertje, terwijl ze tegelijk het misbruik ongemoeid lieten of erger: eraan meededen. Intussen zijn veel...
1-4 werkdagen
€ 16,95
Who is Jesus?
Who is Jesus?
WHO IS JESUS, a myth? The Bible tells us that Moses was not allowed to enter the promised land and that he was buried in an unmarked grave. According to Vedic tradition it is highly likely that Moses/Akhnaton was an evolved being but not...
1-4 werkdagen
€ 20,00
Paradijs, Het
Paradijs, Het
De heilsgeschiedenis heeft vele echte ‘Edens’ (paradijzen) gekend. In dit boek worden maar liefst zeven ervan beschreven, vanaf het hemelse Eden in Ezechiël 28, via de Hof van Eden in Genesis 2-3 tot het laatste Eden in Openbaring 2:7 en...
1-4 werkdagen
€ 24,95
De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen
De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen
Sinds 1970 organiseert de Vlaamse Bijbelstichting, in samen- werking met de Faculteit Theologie van de KU Leuven, jaarlijks een tweedaagse studiesessie rond een Bijbels thema. De 50e editie in 2019 werd een feestelijke jubileumsessie met...
1-4 werkdagen
€ 19,00
Het Hooglied
Het Hooglied
1-4 werkdagen
€ 24,90
Theologie van het Oude Testament
Theologie van het Oude Testament
1-4 werkdagen
€ 39,50
Wie is deze?
Wie is deze?
“Jesaja 63 geeft moderne lezers en gelovigen te denken: de keerzijden van het leven kunnen meer met God te maken hebben dan gedacht.” ‘Wie is deze?’ De vraag waarmee Jesaja 63 opent is de centrale vraag van deze studie naar de compositie...
1-4 werkdagen
€ 33,50
1 van 16
Laatst bekeken